Förlängt avtal med Landslagsledningen

I helgen ägde landslagets sista Elitläger för året rum på Bosön i Stockholm. Lägret bjöd på fystester, träning, matchträning med domare och informationstillfällen inför planering 2024.

Som en viktig del i planeringen inför kommande två år har också förlängt avtal skrivits med landslagsledningen. Förbundsordförande Urban Andersson var på plats och tecknade förnyat uppdragsavtal med Sportchef Patrik Nilsson och förbundskapten Emilio Merayo, t.o.m. 2026.

”Under året har styrelsen utvärderat landslagsorganisationen, men bl.a. hjälp av en extern part, och är mycket nöjda. Under nuvarande landslagsledning har organisationen professionaliserats och utövarnas resultat förbättrats – både ur målsättning att få fler topp-tio placeringar men också medaljtillfällen. Vi hoppas att kontinuiteten ytterligare två år framåt kan ta oss ännu längre inom internationell konkurrens. Att förlänga avtalet är också en del i vårt pågående arbetet att skapa stabilitet och trygghet för utövare och ledare.”

Vi tackar ledarna för sitt engagemang och önskar lycka till med det fortsatta arbetet!