Med anledning av trakasserier och hot mot kansliet

På förekommen anledning vill Förbundsstyrelsen adressera arbetsmiljöproblem på SKF Kansli.

GS Sarah Wennerström Cedercrona och Förbundskoordinator Naja Rehn, som är anställda på förbundets kansli, har upprepade gånger fått ta emot e-post och telefonsamtal med olika former av verbala och skriftliga kränkningar och påhopp i samband med utövandet av sina arbetsuppgifter.
Avsändarna har genom svordomar, förolämpningar, kränkande ord, ogrundade anklagelser, utskällningar och ett oacceptabelt bemötande försökt idka påtryckningar.
Exempelvis bl.a. i samband med den årliga medlemsrapporteringen, då föreningsledare istället för att ta ansvar för den egna administration kring klubben, bl.a. uttryckt (citat) att personalen är ”mobbare”, försöker ”sabotera”, skickar ”era jävla brev” och ”du ska lyssna för helvete, utan mig skulle du inte ha något jobb”, då olika ursäkter anges för att inte genomföra rapporteringen.

Vidare, vilket är särskilt allvarligt, har personalen också fått ta emot hot och varningar om att man kommer förlora sina jobb efter nästa årsstämma i mars 2024, med hänvisning till att det är en konsekvens efter resultatet på den extra årsstämman den 10/10.

Styrelsen vill med eftertryck poängtera att det är fullständigt oacceptabelt att behandla vår personal på detta sätt. Formellt är de anställda och omfattas av arbetsrätt och kollektivavtal. De ska därmed inte ses som brickor i politiska spel eller behöva få sitt levebröd hotat på grund av det. Vidare så är kansliets arbetsmiljö central för svensk karates förvaltning och utveckling. Att tillåta beteende som skapar utsatthet för vår personal, kommer i förlängningen påverka samtliga medlemsföreningar och förbundets utveckling negativt. Vidare anser styrelsen det skrämmande att Karatens och idrottens värdegrunder frångås så grovt och att vissa anser sig ha rätten att behandla andra på ett dylikt sätt.

Vi uppmanar å det starkaste till våra medlemsföreningar att vi gemensamt inom Svenska Karateförbundet står upp för karatens goda värderingar och verkar för att beteende såsom beskrivet ovan, inte godtas eller ges utrymme.

/ Förbundsstyrelsen Svenska Karateförbundet 2023-11-23