Karatens Dag 2023

23 september blir i år Karatens Dag. En riksomfattande satsning för att belysa karate.

Mellan 18-23 september sker en nationell kampanjvecka där förbundet kommer skicka pressreleaser till hela landet för att sätta ljuset på våra medlemsföreningar. Veckan kulminerar i Karatens Dag, lördagen den 23/9. Alla klubbar har möjlighet att söka bidrag till aktiviteter under denna vecka, med syfte att marknadsföra karate och klubben samt för att engagera och aktivera sina medlemmar på ett roligt och givande sätt.

Information om medel som finns att söka: Återstartsstöd – Svenska Karateförbundet (karatesweden.se)

Välkommen att kontakta Naja Rehn på SKF kansli om ni vill veta mer om bidrag inför Karatens Dag; [email protected]