Kassör vald på Extra årsstämma

Lördag 20/4 hölls en extra årsstämma med anledning av val av kassör.

Efter att ordinarie årsmötets valda kassör omedelbart avsade sig uppdraget, behövde förbundet igen hålla en extra stämma. Lördagen 20/4 hölls därför en digital stämma, med bas på förbundets kansli. Ordförande Ramon Malavé, tillsammans med GS Sarah Wennerström, förbundskoordinator Naja Rehn, Lotta Högström från Valberedningen och en representant från Easymeet, arrangerade mötet fysiskt på plats och övriga deltog på distans.

12 ombud representerade 17 föreningar och 62 röster. Mötet beslutade enhälligt att åter välja Michael Bergman till kassör på två år. Michaels fokus kommer vara att sänka kunskapskraven och rikta om ekonomihanteringen, för att anpassas till en anställd resurs och förenkla för nästa kassör att kunna ta sig an uppdraget.

VI önskar kassören och hela ledningen lycka till med sina uppdrag.Bakom kulisserna vid det digitala mötet; t.v. GS och Ordförande, t.h. registrering och kontroll pågår innan mötet.