Första Styrelsekonferensen genomförd!

Nya Förbundsstyreslen samlade i helgen 27-18/4 2024, för sin första konferens tillsammans.

Konferensen ägde rum i Nacka och bestod av två fullspäckade heldagar. På lördagen arbetade man bl.a. igenom organisationsuppbyggnad, verksamhetsplan, ansvarsområden, RFs Strategi 2025 och lämplig åtgärdsplan. Söndagen bestod av ett pass om tävling, med bl.a. analys av Kampsportslagen och de tillståndspliktiga regelverken som är kopplade till förbundet, arrangörsfrågor m.m. Tillika genomförde man ett styrelsemöte, där man bl.a. beslutade om att åter införa Arrangörsbidrag, att Karatens Dag blir 24:e augusti i år och att inrätta två nya kommittéer. Hela protokollet kan ni läsa här: Protokollmall (karatesweden.se)

Helgen avslutade med en online-träff med samtliga kommittéer. Styrelsen vill tacka kommittéerna för deras väl genomförda presentationer och ser fram emot fortsatt samarbete!

Styrelsen på toppbild från vänster: Ledamöter Mia Markkanen, Taija Marimon, Sadik Sadik, ordförande Ramon Malavé, generalsekreterare Sarah Wennerström Cedercrona, kassör Michael Bergman, vice ordförande Anja Nordlund, ledamot Jonas Langetz.