Kvalificering till Landslagets Kadett- & Juniortrupp 2023

Under 2023 finns möjlighet att kvalificera sig till Landslagets Kadett- & Juniortrupp på tre olika sätt för dig som är 14-17 år.

1. Via SM
Vid placering 1 och eventuellt 2 på SM avseende kadett- eller juniorklasserna bjuder Landslagsledningen in aktuella aktiva till nästkommande Elitläger för en utvärdering om uttagning till Kadett- & Juniortruppen.

I undantagsfall kan viss hänsyn till lottning vägas in avseende placering 3 eller placeringar utan medalj och innebära en inbjudan enligt ovan.

Se karatesweden.se för mer information om SM.

2. Via Karate1 Youth League” (med resultat fr.o.m. 13 år)
Vid placering 1 – 9 någon av årets Karate1 Youth League bjuder landslagsledningen in aktuella aktiva till nästkommande Elitläger för en utvärdering om uttagning till Kadett- & Juniortruppen.

Man måste vara 14 – 17 år vid tidpunkten för utvärderingen (Elitlägret) men man får tillgodoräkna sig resultat från 13 års ålder. Varje aktiv måste själv rapportera resultatet avseende Youth League till [email protected]

Se https://www.sportdata.org/wkf eller https://www.wkf.net.calendar för mer information om Karate1 Youth League.                                        

  3. Via poäng i kvalificeringstävlingar (med resultat fr.o.m. 13 år)
  En aktiv kan kvalificera sig till en utvärdering via tävlingsresultat (uppnådda poäng) i av Landslagsledningen givna tävlingar – se aktuellt dokument. Poängen för varje enskild tävling summeras efter den sista uttagningstävlingen. Varje aktiv väljer själv vilka av de givna tävlingarna man deltar på. Man måste vara 14 – 17 år vid tidpunkten för utvärderingen (Elitlägret) men man får tillgodoräkna sig resultat från 13 års ålder.

  Varje aktiv måste själv rapportera resultaten avseende kvalificeringstävlingar senaste ett givet datum till [email protected] – se aktuellt dokument. Därefter sker en kort värdering av resultaten och en inbjudan skickas avseende landslagets nästkommande Elitläger där utvärderingen sker.

  Se karatesweden.se/landslag/kvalificering/ för aktuella dokument avseende kvalificeringstävlingar.

  Gällande alla aktiva som kvalificerar sig till en utvärdering
  Alla aktiva som bjuds in via någon av ovanstående tre kvalificeringskriterier måste skriftligen informera landslagsledningen innan aktuellt Elitläger om sina respektive meriter i internationella och svenska tävlingar de senaste 12 månaderna i en dokumentmall utformad av landslagsledningen.

  Se karatesweden.se/landslag/ för aktuella dokument att fylla i avseende meriter i internationella och svenska tävlingar.

  Efter det aktuella Elitlägret gör Landslagsledningen en samlad värdering av prestationen under lägret samt tävlingsmeriter.
  Därefter beslutas om en uttagning till Kadett- & Juniortruppen.

  Vi önskar alla elitsatsande ungdomar lycka till!