Lyckat regelseminarium i Malmö

Den 11/2 höll Domarkomittén ett regelseminarium i Malmö som en del i satsningen att utbilda i WKFs nya regelverk.

Ca 50 deltagare var på plats under dagen i egenskap av domare, coacher och utövare. På bild ses uppställningen som stod för den praktiska delen.
Mycket positivt var också närvaron av 6 st Shobu Ippon-domare, som deltog med viljan att utöka sina kunskaper och bli en tillgång även inom WKFs tävlingsverksamhet.

Vi tackar samtliga för engagemanget och klubben GAK Enighet för lånet av deras fina lokaler!

Nästa möjlighet till att delta på WKF Regelseminarium är i Karlstad den 18/3. Läs mer och anmäl dig här: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1730283