Uppdatering i regeltillägg för barntävlingar

Regler avseende längdindelning av barn i Kumite har justerats. Förslaget kommer från Tekniska Kommittén som har till uppdrag att titta på åtgärder som utvecklar tävlingsmiljöer, däribland skapa goda förutsättningar för barn. Förbundsstyrelsen tackar TK för förslaget och har beslutat att följande regel nu gäller:

• I kumite delas de tävlande in efter ålder och längd. Respektive klass delas på två utifrån längdgenomsnitt om skillnaden mellan de tävlande överstiger 10 cm. Om åldersklassen har fyra eller färre tävlande och ett barn är mer än 10 cm längre kan klassen genomföras utan att delas. Notera att man inte eftersträvar två grupper med lika många deltagare utan två grupper där längden är så samstämmig som möjligt.

Läs hela regeltillägget här: https://www.karatesweden.se/wp-content/uploads/regeltillagg-for-barntavlingar_januari_2023-1.pdf