Svensk representation i WKF

Sverige på plats i Karatens högsta internationella organ, World Karate Federation.

Svenska Karateförbundets Generalsekreterare, Sarah Wennerström Cedercrona, blev torsdagen den 27/10 utsedd till styrelseledamot i WKF Executive Committe, Karatens högsta internationella styrande organ. (reds. anm, bild; n.rad, tvåa från vänster). Utnämningen ägde rum på WKF EC:s styrelsemöte, som tog plats under JVM i Konya, Turkiet. Sarah är sedan tidigare också svensk representant på Europeisk nivå, som ledamot i EKF, och blir nu också den andra nordiska representanten i WKF, tillsammans med Gunnar Nordahl från Norge. Vi önskar lycka till med uppdraget!

Full artikel på WKFs hemsida: https://www.wkf.net/news-center-new/new-wkf-executive-committee-vows-to-do-utmost-to-continue-karates-progress/2058