Svenskt Ordförandeskap i WKF Women Sport Commission

World Karate Federation (WKF), karatens högst styrande internationella organ, har utnämnt en svensk till ordförande i Women Sport Commission. Svenska Karateförbundets Generalsekreterare, Sarah Wennerström Cedercrona, får rollen att leda kommittén i arbetet att stärka kvinnors ställning i karate.

Sarah kommenterar: ”Jag känner mig såklart mycket hedrad men också ödmjuk inför uppgiften, som jag absolut inte tar lätt på. Karate kan bidra med mycket för att stärka kvinnor i alla delar i samhället. Vi är redan i mångt och mycket en jämlik idrott med många goda egenskaper. Mitt uppdrag blir, att tillsammans med mina duktiga WKF-kollegor, arbeta för karate som en trygg och konstruktiv miljö där kvinnor kan utveckla sig själva och sitt idrottande. Jag ser också särskilt fram emot att följa den påbörjade satsningen Guardian Girls, ett unikt och intressant projekt som förhoppningsvis kommer att fortsätta växa. Jag tackar för förtroendet!”

Sarah Wennerström Cedercrona är också styrelseledamot i WKF Executive Committee och EKF Executive Committe.

Läs mer om Guardian Girls: https://www.wkf.net/sport-guardian-girls