Förbundsstämman 2023

Svenska Karateförbundets årsstämma genomfördes den 11 mars på Scandic Continental i Stockholm.

Hybridstämman gav också möjlighet att delta på distans som ombud eller gäst. 29 antal röstberättigade ombud deltog med totalt 89 röster, som representerade 46 föreningar. 12 ombud deltog online, 17 på plats. Tillsammans med gäster var den totala närvaron på stämman 56 personer, varav 25 deltog digitalt. Efter stämman bjöd förbundet på lunch för de som var på plats i lokalen.

Dagen inleddes med en parentation och tyst minut till minne av de karateprofiler som lämnat oss sedan förra stämman;
Leif Gumaelius, Paul G Höglund, Iryo Kanenobu och Joel Hultgren.

Ordförande Urban Andersson och GS Sarah W Cedercrona delade sedan ut stipendier. Vi gratulerar William Tran till Årets Ungdom 2022 och Karlstad Karateförening till Årets Idrottsförening 2022. Anna-Johanna Nilsson kunde inte närvara pga sjukdom men uppmärksammades för Årets Idrottsprestation 2022 i sin frånvaro.
Stipendierna är på 10 000 kr vardera.

Inbjuden som hedersgäst var också Hana Antunovic, som avslutade sin elitkarriär under 2022. På förbundsstyrelsens initiativ tilldelades hon Stora Grabbars & Tjejers märke, ett hederstecken för hennes utmärkande och historiska prestationer som Kumite-utövare i landslaget.

Stämman öppnades sedan av Urban Andersson. Anna Iwarsson, vice ordförande i Riksidrottsförbundet, valdes till ordförande för stämman och GS Sarah Wennerström Cedercrona till sekreterare. Under mötet behandlades en proposition som stämman godkände samt en motion vilken avslogs. Vidare föredrogs bl.a. förslag på budget och verksamhetsplan, vilka fastställdes av stämman. Lekmannarevisor Thomas Nordin föredrog revisorernas berättelse och yrkade på ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen för året 2022, vilket stämman beslutade tillstyrka. Tre ledamöter valdes om enligt valberedningens förslag, Jane Schörling, Joanna Stassos Wolf och Gona H Sharif. Även valberedning och revisorer valdes om. Ingen votering behövde genomföras.

Förbundsstyrelsen inför 2023, fr.v;
Javier Escalante, Joanna Stassos Wolf, ordförande Urban Andersson, Vice ordförande Jane Schörling, kassör Michael Bergman, infälld i bild Gona H Sharif.

Förbundsstyrelsen vill framföra ett särskilt tack till de föreningar som engagerat sig i stämman, samt till Anna Iwarsson, personalen från Easymeet och kansliet för deras professionella genomförande av mötet.

Väl mött nästa år!