Nytt Återstartsstöd att söka!

Nu finns fler ekonomiska bidrag för klubben att söka för 2023-2024. Nytt för i år är särskilt stöd för att gynna föreningens gemenskap.

”Vi tycker det känns extra roligt att kunna erbjuda kategorin om Föreningsaktiviteter, det ger alla föreningar möjlighet att ordna aktiviteter för att stärka sammanhållningen i klubben.” kommenterar Generalsekreterare Sarah Wennerström Cedercrona. ”Det är oftast tävlande och stora klubbar som söker våra bidrag i nuläget, nu hoppas vi att även nå ut med stöd till de mindre och de mer traditionella föreningarna som kanske satsar mest på bredd och motion. Vi vill att det ska finnas något för alla och ser fram emot att nu höra av fler föreningsledare.”

Återstartstödet är ett ekonomiskt bidrag för att rekrytera och behålla medlemmar och ledare i bakvattnet efter pandemin. Man kan söka för en bred flora av aktiviteter, sedan tidigare inom PR/Marknadsföring, Utbildning och Tävlingssatsning. I år tillkommer två nya kategorier:

  • Föreningsaktiviteter som gynnar möjligheten att behålla utövare/ledare

Anordna föreningsaktiviteter fristående från det schemalagda träningspasset, som stärker gemenskapen och därmed möjligheten att behålla medlemmarna längre.
T.ex. studiebesök, gemensamma aktiviteter med barn/föräldrar, teambuilding-aktiviteter och dylikt som bidrar till en meningsfull fritid i klubben.

  • Särskilda insatser för att rekrytera/utveckla unga ledare samt öka mångfalden bland föreningens ledare

Avser insatser inom/riktade mot jämställdhet, minoritetsgrupper, socioekonomiskt utsatta områden, etnisk mångfald och ungdomar i syfte att stärka och föryngra föreningens verksamhet avseende styrelse, administration, domare och instruktörer.

Mer info om alla kategorier och hur ni ansöker: Återstartsstöd