Valberedningens uttalande och förslag inför Svenska Karateförbundets Årsstämma 2024

——————————————————————————————————————

Valberedningens förslag till personval följer nedan.


Val av ledamöter
:

(Ledamot 2: Ej till val, Jane Schörling, Gotland. Kvarstår med mandat till 2025. Styrelsen 6 år som vice ordförande, f.d. ordförande i Domarkommittén, föreningsledare, yrke Koncernredovisningsekonom)

(Ledamot 3: Ej till val, Gona H Sharif, Göteborg. Kvarstår med mandat till 2025. Styrelsen 2 år, tidigare planerare i Organisationsgruppen för Karate-EM 2021 samt ledamot i nuvarande Organisationskommitté, erfaren tävlingsfunktionär och i föreningsadministration. En av initiativtagarna till ledarskapsprogrammet för kvinnor i karate, MIE. Yrke verksamhetschef inom äldreomsorgen i Göteborgs stad.)