Andra träffen i MIE – självledarskap, demokrati och psykologisk trygghet

MIE, förbundets nätverk för karatens kvinnliga ledare, samlades för sin andra träff lördagen 16/3. Det pågående ledarskapsprogrammet är forskningsbaserat och leds av professionell processledare, Tina Nilsson. Fokus ligger på att utveckla coachande ledarskap i den moderna organisationen och årets team består 20 deltagare som vill stärkas i sina olika roller som företrädare inom svensk karate, t.ex. klubbordförande, föreningsstyrelser, instruktörer och på förbundsnivå.

Andra träffen, av årets fem, hade ett späckat heldagsprogram och ägde rum på Clarion Hotel i Stockholm. Ämnen som utforskades under dagen var bl.a.;

Självledarskap – hur leder jag mig själv genom utmaningar, kriser och konflikter för att kunna vara ett stöd för andra samtidigt?

Föreningsdemokrati – hur man bär sin egen roll inom idrottsrörelsen och olika strukturer, där det som ledare ibland förväntas och är ett måste att man tar obekväma beslut?

Dagen avslutades med ett pass om psykologisk trygghet, vilka nyckelfaktorer det innebär och vad man ska tänka på som ledare för att skapa goda miljöer samt vikten av att detta finns på plats för att en grupp ska fungera optimalt; ”En tro på att man inte kommer att straffas eller förödmjukas för att man tar upp idéer, frågor, oro eller misstag.” (Edmondson, 2012)

Gona H Sharif, från förbundsstyrelsen, var dagens gästföreläsare, och delade under ett panelsamtal med sig av sin starka historia som knöt ihop den röda tråden för dagens ämnen kring ledarskap. Hon satte ord på en berörande livsresa, från att som ung kvinna leva under förtyck och på flykt i Iraks diktatur, för att som 23 år gammal sedermera ta sig till Sverige där hon trots motgångar och ensamstående föräldraskap, framgångsrikt utbildat sig i språket, inom vården och är numera sedan ett antal år tillbaka chef inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Tillika hur hon genom att börja träna karate hittade en stark gemenskap i den svenska karatefamiljen för både sig själv och sin son.

”Det är viktigt för mig att folk ser det som en solskenshistoria. Jag vill inspirera till att våga säga ifrån när något är fel, fatta jobbiga beslut och stå upp för sina värderingar. Och att det är okej att göra misstag – bara man tar ansvar för dem och lär sig, sen går man vidare.”

Tack Gona och våra deltagare för ert engagemang!