Välkommen till Mie! – nätverk och program för framtidens kvinnliga ledare inom Karate

Mie Nakayama var en kvinnlig pionjär inom karaten värd att uppmärksamma. Det är också ett nätverk som bildas inom Svenska Karateförbundet (SKF) för att snabba på och stödja processen att göra karate till en jämställd idrott. Detta initiativ handlar om att stärka befintliga och potentiella kvinnliga ledare inom karaten. Målet är att antalet kvinnliga ledare ska öka för att som minimum motsvara fördelning bland utövarna och stärka karatens förmåga att driva en jämlik utveckling av verksamheten. Det handlar också om dig som kvinnlig ledare att få möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap och stötta dig som förebild i organisationen.

Vi inleder nätverksbyggandet genom ett ledarskapsprogram med start i januari 2024 där deltagarna får etablera kontakt med andra kvinnliga ledare, utbyta erfarenheter och jobba med det egna ledarskapet i nutid och framtid. Det ingår också inslag kring ledarskap, praktiskt föreningsarbete mm (programmet beskrivs nedan) och det leds av personer med gedigen erfarenhet av ledarskap och karate.  

I denna information hittar du också hur du anmäler intresse eller nominerar en kandidat till nätverket.

Vad handlar jämlik idrott om?

I grund och botten handlar jämlik idrott om att säkra att de demokratiska processerna, från utövare till förbundsnivå, ge utrymme för kvinnors möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i besluten samt att vara med och forma sin idrott och föreningsmiljö.

Syfte med det initiala ledarskapsprogrammet
Det första delsyftet är att stärka kvinnliga ledare inom förbundet och inspirera och motivera till att nästa steg i ledarrollen som tex kan vara att ta ett utökat ansvar i föreningen, i det regionala som det centrala karateförbundet.

Det andra delsyftet är att skapa förutsättningar för ett livaktigt nätverk för kvinnliga ledare inom karaten som kan stötta varandra framgent. Nätverket ska bidra till samt lyfta fram förebilder av kvinnliga ledare inom karaten som i sin tur kan inspirera nästa generation och förändra de dominerande strukturer som idag finns inom idrotten.

Omfattning
Totalt sex dagar fördelat på fem tillfällen under 2024. Ingen deltagaravgift. Programmet genomförs i Stockholm men välkomnar deltagare från hela landet.

Vill du delta i ledarskapsprogrammet?
Du kan nominera dig själv eller någon annan du tror på som framtidens ledare.

Antal platser 2024: 15
Ansök senast 17 december
.

Maila din ansökan till [email protected] och ang. följande information:

– Namn, kontaktuppgifter och klubbtillhörighet. (obligatoriskt)
– Beskriv din/kandidatens roll idag och varför du tror Mie´s ledarskapsprogram vore bra att få möjlighet att delta i.


Preliminärt program 2024

Innehållet kan modifieras något utifrån demografin i deltagargruppen.

20-21/1 Tillfälle 1 – jag som ledare, nuläge och önskat läge, 2 dagar på kursgård, 1 övernattning ingår.
Om ledarskap. Vad är bra ledarskap? Jag som ledare och vad vill jag med mitt ledarskap? Utmaningar som karateledare. Min utvecklingsplan – det här vill jag jobba med framöver.

16/3 Tillfälle 2 – Att leda i praktiken (hur gör jag det?) 1 dag, dagkonferens
Hur leder jag i praktiken? Inspel om coachande förhållningssätt, återkoppling och motivera och inspirera. Uppföljning av föregående modul, utvecklingsplan och ledarutmaningar.

27/4 Tillfälle 3 – Förutsättningarna för ledarskapet – uppdraget, 1 dag, dagkonferens
Uppdraget som ledare inom karaten. Inspel om förenings-/styrelsearbete. Leda genom andra. Hur går arbetet med min utvecklingsplan?

7/9 Tillfälle 4 – Förutsättningar för ledarskapet – kulturens betydelse, 1 dag, dagkonferens
Hur skapar vi en trygg välkomnande miljö? Inspel om organisationskultur och destruktiva ledarbeteenden, moralisk och etisk stress. Min utveckling som ledare, nuläget.

16/11 Tillfälle 5 – Deltagardrivet innehåll, 1 dag, dagkonferens, avslut formella delen
Deltagarna får önska vad de vill fylla detta tillfälle med. Nuläget kring min vision (tillfälle 1) och utvecklingsplan. Avslutning och fortsättning av nätverket.


Ansvariga för nätverket

Processledare – Tina Nilsson, PhD
Ekonomie Doktor. Senior konsult i ledarskap, arbetar som coach, mentor och konsult gällande ledarskap och organisationsförändring.
F.d. elitidrottare i svenska karatelandslaget.

Nätverkscoacher Svenska Karateförbundet

Joanna Stassos Wolf
Erfaren ledare inom civilsamhället med fokus
på idrott, fysisk & psykisk hälsa, samt f.d. elitidrottare i svenska Karatelandslaget. F.n. projektledare på Tim Bergling Foundation samt styrelseledamot i SKF.  
Sarah Wennerström Cedercrona
Diversifierad bakgrund från kommunikation och ledarskap inom näringslivet, ideella organisationer och idrotten. F.n. Generalsekreterare på SKF, styrelseledamot i European Karate Federation, World Karate Federation samt ordförande i WKF Women Sport Commission.
Gona Hama Sharif
Mångårig erfarenhet av ledarskap och organisatoriska frågor inom offentlig sektor, idrott och hälsa. F.n Enhetschef Vård & Omsorg på Göteborgs Stad och styrelseledamot i SKF.  
Karin Hägglund
Doktorand och aktiv inom forskning på hållbart och högpresterande ledarskap. Författare, föreläsare, f.d. elitidrottare samt som assisterande förbundskapten och coach i svenska karatelandslaget.
Information som PDF

Mie Nakayama (1957-2021) från Japan är en de främsta och tidigaste pionjärerna inom karate för kvinnor. Hon är erkänd som en av de bästa utövarna och coacherna genom alla tider och hade stora tävlingsframgångar under 80-talet när kvinnor tilläts delta för första gången på internationella mästerskap. Hon avslutade sin tävlingskarriär överraskande tidigt för att själv coacha fram nya unga karateka.  Mie är nu en erkänt historisk och stilöverskridande ikon över hela karatevärlden i egenskap av ledare, coach och karateka. Till hennes minne och som en ledstjärna i vårt arbete kallar vi oss Mie.