Förlängd anmälan inför extra årsmöte

Anmälningstiden till den extra årsstämman 10/10 är förlängd till 8/10 då vi förstått att många behöver helgen på sig för att hinna föranmäla sig. Har man ändå inte hunnit anmäla sig 8/10 och vill delta digitalt går det bra att höra av sig till kansliet så hjälper vi till. För den som inte är föranmäld för fysisk närvaro men har en giltig fullmakt går det bra att registrera sig på plats inom den tid som anges i kallelsen.

Enligt tidigare kallelse; Extra Förbundsstämma äger rum tisdagen den 10 oktober 2023, kl 18:30 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov, Stockholm. Stämman blir ett hybridmöte, där det finns möjlighet att delta fysiskt eller digitalt.

Program:

17.30 – 18.15 Inloggning/Registrering
18.30 – så länge stämman pågår

Årsmöteshandlingar för stämman finns att hämta via nedan länkar:

Samtliga föreningar med uppfylld rösträtt enligt förpliktelser i stadgarna nedan är välkomna:

Kap. 2 §3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämman fastställda avgifter samt till Förbundet insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter.

Kap. 2 §3.2 För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 december verksamhetsåret.

Föranmälan önskas senast 8/10 2023 via någon av nedan länkar, ha din fullmakt redo som en PDF-fil att ladda upp i anmälan.

Endast röstberättigade ombud kan närvara fysiskt:

Länk till anmälan FYSISKT MÖTE: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1798428

Du kan även välja att delta digitalt vid mötet. Digitalt deltagande är också öppet för observatörer, dvs även om du inte är ombud med rösträtt.

Länk till anmälan DIGITALT MÖTE: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1798434

Nedan redogörs för vad våra stadgar stipulerar för en hybridstämma:

Kap. 2 §1.4 Vid delvis eller helt digital stämma är gällande röstlängd den som beslutats vid punkt 2 på dagordningen, vilket avser det antal röstberättigade ombud som anslutit i tid till stämmans öppnande.

Kap. 2 §1.5 Vid delvis eller helt digital stämma måste både fysiska och digitala anförande ske med kamera så att anslutna och/eller sittande åhörare kan se personen i fråga. Vidare tillåts inte anonyma eller ej adresserade inlägg eller anföranden vare sig fysiskt eller digitalt.

Vänligen observera:
Oavsett om du ska delta digitalt eller fysiskt vid mötet kommer du behöva logga in och skapa en användare till mötesplattformen EASYMEET. Efter att du anmält dig kommer kansliet skicka en länk till mötesplattformen, EASYMEET, till den mejladress du angett i anmälan. Länken till mötet kommer skickas ut ett par dagar innan mötesdatumet, den 10/10 2023. Det är därför viktigt att du kontrollerar att du skrivit rätt mejladress i anmälan och håller utkik efter mejl från EASYMEET, när vi närmar oss mötesdatumet.

Hör av er till kansliet om ni behöver hjälp eller har praktiska frågor om anmälan eller angående årsstämman: https://www.karatesweden.se/svenska-karateforbundet/kontakt/


FAQ – På förekommen anledning vill styrelsen förtydliga två ordningsfrågor som fortfarande dyker upp. Förbundet har informerat om detta via Facebook tidigare men det förefaller vara många som missat detta förtydligande.

Varför har vi valt en veckokväll, tisdag kl 18:30, och inte en lördag?

Styrelsen anser att en veckokväll den här gången är ett mer hänsynsfullt val än att uppta en hel lördag, som annars är brukligt vid ordinarie stämma. Höstens helger är späckade med tävlingar, läger och andra aktiviteter som engagerar i vissa fall hela klubbar och familjer.

Den extra stämman innehåller en huvudpunkt, till skillnad från ordinarie som har ett tjugotal punkter. Därför bedömdes att den extra stämman troligen kräver kortare tid att genomföra än ordinarie och kan vara möjlig att hålla en vardagkväll.

Vidare drog styrelsen slutsatsen att även om klubben håller träning, kan man förhoppningsvis utse ett ombud vars närvaro inte krävs vid träning. Datum avgjordes också av när lokal fanns att tillgå samt leverantör av hybridtjänsten. Stämman erbjuder också digitalt deltagande, för att underlätta för alla.

Varför har ni satt ett sista datum för anmälan, när stadgarna inte kräver föranmälan?

Det handlar om administration. Stadgarna kräver inte föranmälan, men då vi valt en hybridstämma med både digitalt och fysiskt deltagande så behöver Easymeet, vår digitala leverantör, registrera varje användare samt hinna skicka ut information och länkar via mail för att användarna sedan skall kunna koppla upp sig. Även de som är fysiskt närvarande ska vara registrerade i den digitala applikationen för att kunna rösta under den slutna voteringen och får en platta vid sin sittplats att använda under mötet.

Vårt kansli behöver helt enkelt extra tid på sig för att praktiskt kunna ordna så stämman startar i tid och att alla ombud är registrerade på ett ordnat sätt, helst i god tid innan stämman. Alla som kommer i tid till stämman med giltig fullmakt har naturligtvis rösträtt, men förfarandet blir oavsett detsamma och det kommer då ta extra tid för registrering vilket kan påverka mötesdagen för alla. Av respekt för kansliets arbetsbelastning och för undvikande av försening av start för stämman ber vi därför om föranmälan. Detta är praxis sedan vi införde Hybridstämma i vårt förbund.