Kallelse och handlingar inför extra årsmöte med anledning av Ordförandeskap

Enligt tidigare utlysning om misstroendevotum mot förbundets ordförande och därmed beslut om ett extra årsmöte, kungörs härmed kallelse och handlingar.

Styrelsen i Svenska Karateförbundet kallar till Extra Förbundsstämma, tisdagen den 10 oktober 2023, kl 18:30 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov, Stockholm. Stämman blir ett hybridmöte, där det finns möjlighet att delta fysiskt eller digitalt.

Program:

17.30 – 18.15 Inloggning/Registrering
18.30 – så länge stämman pågår

Årsmöteshandlingar för stämman finns att hämta via nedan länkar:

Samtliga föreningar med uppfylld rösträtt enligt förpliktelser i stadgarna nedan är välkomna:

Kap. 2 §3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämman fastställda avgifter samt till Förbundet insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter.

Kap. 2 §3.2 För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 december verksamhetsåret.

Föranmälan önskas senast 8/10 2023 via någon av nedan länkar, ha din fullmakt redo som en PDF-fil att ladda upp i anmälan.

Endast röstberättigade ombud kan närvara fysiskt:

Länk till anmälan FYSISKT MÖTE: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1798428

Du kan även välja att delta digitalt vid mötet. Digitalt deltagande är också öppet för observatörer, dvs även om du inte är ombud med rösträtt.

Länk till anmälan DIGITALT MÖTE: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1798434

Nedan redogörs för vad våra stadgar stipulerar för en hybridstämma:

Kap. 2 §1.4 Vid delvis eller helt digital stämma är gällande röstlängd den som beslutats vid punkt 2 på dagordningen, vilket avser det antal röstberättigade ombud som anslutit i tid till stämmans öppnande.

Kap. 2 §1.5 Vid delvis eller helt digital stämma måste både fysiska och digitala anförande ske med kamera så att anslutna och/eller sittande åhörare kan se personen i fråga. Vidare tillåts inte anonyma eller ej adresserade inlägg eller anföranden vare sig fysiskt eller digitalt.

Vänligen observera:
Oavsett om du ska delta digitalt eller fysiskt vid mötet kommer du behöva logga in och skapa en användare till mötesplattformen EASYMEET. Efter att du anmält dig kommer kansliet skicka en länk till mötesplattformen, EASYMEET, till den mejladress du angett i anmälan. Länken till mötet kommer skickas ut ett par dagar innan mötesdatumet, den 10/10 2023. Det är därför viktigt att du kontrollerar att du skrivit rätt mejladress i anmälan och håller utkik efter mejl från EASYMEET, när vi närmar oss mötesdatumet.

Hör av er till kansliet om ni behöver hjälp eller har praktiska frågor om anmälan eller angående årsstämman: https://www.karatesweden.se/svenska-karateforbundet/kontakt/

/Vänligen Förbundsstyrelsen